Tarieven life coach

Particulieren: €80,00 per sessie

Een sessie duurt 1.15 uur.

Afhankelijk van je vraag, spreken we een aantal sessies af.

Vaak beginnen we met 3 sessies.

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. 

Je bent van harte welkom om een afspraak te maken.

Bedrijven:

Tarieven life coach op aanvraag.

Social Media

Geregistreerde life coach Utrecht

Fenny de Graaf Life coaching is geregistreerd als coach bij de beroepsvereniging voor coaches NOBCO. De ethische gedragscode en de algemene voorwaarden van de NOBCO gelden als leidraad voor mijn professioneel handelen en zijn van toepassing op de door mij als coach verrichte diensten.

Go to top