Wanneer life coaching?

Een life coach schakel je in als er iets in je leven niet gaat, zoals jij dat graag wilt.

Dat kunnen verschillende onderwerpen en vragen zijn. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Wanneer life coaching, voorbeelden:

  • Ik heb weinig zelfvertrouwen en voel me vaak onzeker
  • Ik moet een keuze maken, maar weet niet wat ik moet kiezen
  • Ik weet niet hoe ik met een gebeurtenis in mijn leven om moet gaan
  • Ik heb het te druk en voel me opgejaagd
  • Ik wil beter en effectiever communiceren
  • Ik heb het niet naar mijn zin op het werk
  • Ik voel me vaak schuldig
  • Ik weet niet wat ik nu ècht wil
  • Ik kom in een andere levensfase en weet niet hoe ik die moet in vullen
  • Ik zit niet lekker in mijn vel

Social Media

Geregistreerde life coach Utrecht

Fenny de Graaf Life coaching is geregistreerd als coach bij de beroepsvereniging voor coaches NOBCO. De ethische gedragscode en de algemene voorwaarden van de NOBCO gelden als leidraad voor mijn professioneel handelen en zijn van toepassing op de door mij als coach verrichte diensten.

Go to top